Văn bản báo cáo chuyên đề
259/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
259/UBND-KT 
Ban hành:
20/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
20/01/2020 
Trích yếu:

​Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: