Văn bản báo cáo chuyên đề
136/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
136/BC-UBND 
Ban hành:
27/11/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
27/11/2019 
Trích yếu:

​Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng thực hiện chỉ tiêu chương trình đến năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: