Văn bản báo cáo chuyên đề
5949/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5949/UBND-KT 
Ban hành:
20/11/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/11/2019 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 và dự toán NSNN năm 2019 của tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: