Văn bản báo cáo chuyên đề
311/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
311/BC-UBND 
Ban hành:
15/11/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
15/11/2019 
Trích yếu:

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: