Văn bản báo cáo chuyên đề
302/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
302/BC-UBND 
Ban hành:
13/11/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/11/2019 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý III năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: