Văn bản báo cáo chuyên đề
277/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
277/BC-UBND 
Ban hành:
16/10/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
16/10/2019 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: