Văn bản báo cáo chuyên đề
236/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
236/BC-UBND 
Ban hành:
29/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
29/08/2019 
Trích yếu:

​Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: