Văn bản báo cáo chuyên đề
158/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
158/BC-UBND 
Ban hành:
14/06/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
14/06/2019 
Trích yếu:

​Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: