Văn bản báo cáo chuyên đề
83/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
83/BC-UBND 
Ban hành:
27/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
27/03/2019 
Trích yếu:

​Báo cáo kết quả thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: