Văn bản báo cáo chuyên đề
269a/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
269a/BC-UBND  
Ban hành:
07/11/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
07/11/2018 
Trích yếu:

​ Tình hình triển khai thực hiện Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: