Văn bản báo cáo chuyên đề
200/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
200/BC-UBND 
Ban hành:
28/08/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/08/2018 
Trích yếu:

​Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: