Văn bản báo cáo chuyên đề
119/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
119/BC-UBND 
Ban hành:
11/05/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
11/05/2023 
Trích yếu:

​Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: