Văn bản báo cáo chuyên đề
76/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
76/BC-UBND 
Ban hành:
29/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
29/03/2023 
Trích yếu:

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp quý I năm 2023 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: