Văn bản báo cáo chuyên đề
09/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
09/BC-UBND 
Ban hành:
11/01/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
11/01/2023 
Trích yếu:

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý IV năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: