Văn bản báo cáo chuyên đề
390/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
390/BC-UBND 
Ban hành:
27/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
27/12/2022 
Trích yếu:

​Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: