Văn bản báo cáo chuyên đề
296/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
296/BC-UBND 
Ban hành:
07/10/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
07/10/2022 
Trích yếu:

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý III năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: