Văn bản báo cáo chuyên đề
265/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
265/BC-UBND 
Ban hành:
03/10/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
03/10/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo giám sát tình hình tài chính, báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: