Văn bản báo cáo chuyên đề
240/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
240/BC-UBND 
Ban hành:
12/09/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
12/09/2022 
Trích yếu:

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: