Văn bản báo cáo chuyên đề
198/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
198/BC-UBND 
Ban hành:
20/07/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
20/07/2022 
Trích yếu:

Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: