Văn bản báo cáo chuyên đề
13/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
13/BC-UBND 
Ban hành:
24/01/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
24/01/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương