Văn bản báo cáo chuyên đề
141/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
141/BC-UBND 
Ban hành:
03/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
03/06/3022 
Trích yếu:

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2021 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: