Văn bản báo cáo chuyên đề
140/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
140/BC-UBND 
Ban hành:
03/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
03/06/2022 
Trích yếu:

​​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: