Văn bản báo cáo chuyên đề
91/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
91/BC-UBND 
Ban hành:
13/04/2022 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/04/2022 
Trích yếu:

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý I/2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: