TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 14 giờ ngày 11/6/2021, Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 08 tỉnh, thành phố có nhiều khu, cụm công nghiệp: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.​

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 14 giờ ngày 11/6/2021, Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 14 giờ ngày 11/6/2021, Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​

 
 

TTĐT - Chiều 11-6, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 09 huyện, thị xã, thành phố. ​