Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/12/2023  
Ngày kết thúc:
04/01/2024  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý