Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định về ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/11/2023  
Ngày kết thúc:
27/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định về ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải; Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải; Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải)

 
Nội dung:

Dự thảo Quyết định về ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải; Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải; Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải)​

 
Danh sách Góp ý