Văn Bản Dự Thảo
Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
07/06/2019  
Ngày kết thúc:
06/07/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý