Văn Bản Dự Thảo
Quy định một số khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/05/2019  
Ngày kết thúc:
17/06/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định một số khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định một số khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý