Văn Bản Dự Thảo
Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
26/04/2019  
Ngày kết thúc:
25/05/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung gồm: Tờ trình và Nghị quyết.

 
Danh sách Góp ý