Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
11/01/2019  
Ngày kết thúc:
11/02/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý