Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/12/2018  
Ngày kết thúc:
27/01/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý