Văn Bản Dự Thảo
Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/10/2018  
Ngày kết thúc:
08/11/2018  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi t​hực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý