Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/10/2018  
Ngày kết thúc:
04/11/2018  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Nội dung:

​Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý