Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/05/2020  05/06/2020  
Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương Quyết định17/04/2020  16/05/2020  
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/04/2020  13/05/2020  
Ban hành Quy định Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/04/2020  06/05/2020  
Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định25/03/2020  24/04/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/03/2020  15/04/2020  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Quyết định12/03/2020  11/04/2020  
Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/03/2020  09/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Quyết định06/03/2020  05/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định04/03/2020  03/04/2020  
Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/02/2020  04/03/2020  
Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “người có công đưa nghề mới về địa phương” Quyết định31/01/2020  29/02/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/01/2020  01/02/2020  
Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/12/2019  23/01/2020  
Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/11/2019  07/12/2019  
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/10/2019  30/11/2019  
Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  Quyết định29/10/2019  28/11/2019  
Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/10/2019  21/11/2019  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định18/10/2019  17/11/2019  
Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/10/2019  02/11/2019  
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương Quyết định02/10/2019  30/10/2019  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Quyết định30/09/2019  09/10/2019  
Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/09/2019  26/10/2019  
Quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/09/2019  18/10/2019  
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương Quyết định30/08/2019  30/09/2019  
Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/08/2019  27/09/2019  
Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  Quyết định20/08/2019  19/09/2019  
Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/08/2019  18/09/2019  
Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/08/2019  13/09/2019  
Ban hành Quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định13/08/2019  12/09/2019