Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/01/2019  11/02/2019  
Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/01/2019  02/02/2019  
Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/12/2018  27/01/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định17/12/2018  16/01/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/11/2018  30/11/2018  
Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2018  19/12/2018  
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/11/2018  15/12/2018  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định15/11/2018  14/12/2018  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định09/11/2018  09/12/2018  
Quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Quyết định22/10/2018  22/11/2018  
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2018  28/10/2018  
Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2018  24/10/2018  
Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định24/09/2018  24/10/2018  
Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/09/2018  20/10/2018  
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2018  11/10/2018