Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định24/05/2024  23/06/2024  
Quyết định Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/05/2024  22/06/2024  
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/05/2024  13/06/2024  
Quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định07/05/2024  06/06/2024  
Quyết định quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/05/2024  06/06/2024  
Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế “Phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Quyết định23/04/2024  22/05/2024  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/04/2024  09/05/2024  
Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 Quyết định19/03/2024  17/04/2024  
Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/03/2024  12/04/2024  
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉn Quyết định13/03/2024  11/04/2024  
Quyết định ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định04/03/2024  02/04/2024  
Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/01/2024  29/02/2024  
Danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/01/2024  22/02/2024  
Quyết định quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/01/2024  22/02/2024  
Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quyết định29/12/2023  27/01/2024  
Dự thảo Quyết định về ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/11/2023  27/12/2023  
Dự thảo Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định28/11/2023  27/12/2023  
Dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/11/2023  20/12/2023  
Dự thảo Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2023  19/12/2023  
Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/11/2023  16/12/2023  
Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  Quyết định17/11/2023  16/12/2023  
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương Quyết định06/11/2023  05/12/2023  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Quyết định04/11/2023  03/12/2023  
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định02/11/2023  01/12/2023  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quyết định17/10/2023  15/11/2023  
Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quyết định16/10/2023  14/11/2023  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương Quyết định06/09/2023  05/10/2023  
Quyết định ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quyết định28/08/2023  26/09/2023  
Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quyết định26/07/2023  25/08/2023  
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/06/2023  12/07/2023