Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2021  24/10/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/09/2021  28/09/2021  
Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định20/09/2021  20/10/2021  
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định08/09/2021  30/09/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ Quyết định16/08/2021  26/08/2021  
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/08/2021  20/09/2021  
Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/08/2021  04/09/2021  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định03/08/2021  02/09/2021  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/07/2021  22/08/2021  
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/06/2021  23/07/2021  
Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/06/2021  16/07/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương Quyết định16/06/2021  15/07/2021  
Quy định chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/05/2021  13/06/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương Quyết định03/03/2021  31/03/2021  
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/03/2021  31/03/2021  
Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/12/2020  18/12/2020  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Quyết định01/12/2020  30/12/2020  
Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2020  15/12/2020  
Ban hành khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/10/2020  19/11/2020  
Ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/10/2020  13/11/2020  
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định13/10/2020  12/11/2020  
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/10/2020  11/11/2020  
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/09/2020  16/10/2020  
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2020  25/09/2020  
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định09/09/2020  08/10/2020  
Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương Quyết định12/08/2020  11/09/2020  
Phê duyệt mức giá tối đa dịch vụ Nghĩa trang, dịch vụ Hỏa táng đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/07/2020  19/08/2020  
Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/07/2020  03/08/2020  
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/06/2020  30/07/2020  
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương Quyết định11/06/2020  10/07/2020