Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/05/2019  21/06/2019  
Bãi bỏ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Quyết định08/05/2019  08/06/2019  
Ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/04/2019  08/05/2019  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/03/2019  26/04/2019  
Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/03/2019  20/04/2019  
Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/03/2019  05/04/2019  
Ban hành Quy định xét chọn Tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/03/2019  19/04/2019  
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/03/2019  30/03/2019  
Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định28/02/2019  28/03/2019  
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/01/2019  11/02/2019  
Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/01/2019  02/02/2019  
Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/12/2018  27/01/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định17/12/2018  16/01/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/11/2018  30/11/2018  
Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2018  19/12/2018