Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
​Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy công lập; mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết09/09/2021  08/10/2021  
Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025 Nghị quyết10/08/2021  10/09/2021  
Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/06/2021  03/07/2021  
Quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết28/05/2021  27/06/2021  
Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2021  17/06/2021  
Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/05/2021  12/06/2021  
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết10/05/2021  09/06/2021  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/04/2021  27/05/2021  
Chế độ chính sách của lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/04/2021  27/05/2021  
Quy định về số lượng, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực bán chuyên trách ở xã và Công an viên phụ trách ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2021  23/05/2021  
Hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hình thức đặt hàng đào tạo Nghị quyết14/04/2021  14/05/2021  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết18/01/2021  17/02/2021  
​Bố trí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng (Khu đội trưởng), trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết12/10/2020  11/11/2020  
Quy định chế độ chính sách xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2020  07/11/2020  
Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết07/10/2020  06/11/2020  
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết05/10/2020  04/11/2020  
Quy định mức phụ cấp đối với Âp trưởng, Khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/09/2020  28/10/2020  
Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết11/09/2020  10/10/2020  
Bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn loại 1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/09/2020  07/10/2020  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/09/2020  03/10/2020  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/09/2020  03/10/2020  
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/08/2020  11/09/2020  
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/08/2020  11/09/2020  
Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương Nghị quyết07/08/2020  06/09/2020  
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết03/08/2020  03/09/2020  
Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết31/07/2020  30/08/2020  
Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương Nghị quyết31/07/2020  30/08/2020  
Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Bình Dương Nghị quyết30/07/2020  29/08/2020  
Quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết20/07/2020  19/08/2020  
Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/05/2020  20/06/2020