Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương  Nghị quyết21/02/2020  21/03/2020  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020  Nghị quyết25/10/2019  23/11/2019  
Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 Nghị quyết16/10/2019  14/11/2019  
Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/10/2019  14/11/2019  
Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Nghị quyết09/10/2019  08/11/2019  
Chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/10/2019  03/11/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghị quyết30/09/2019  29/10/2019  
Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  Nghị quyết26/09/2019  25/10/2019  
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025  Nghị quyết13/09/2019  12/10/2019  
Ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  Nghị quyết12/09/2019  11/10/2019  
Ban hành Quy đinh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 Nghị quyết10/09/2019  09/10/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết09/08/2019  07/09/2019  
Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết05/08/2019  04/09/2019  
Chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết01/08/2019  30/08/2019  
Chính sách Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/07/2019  14/08/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/06/2019  20/07/2019  
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020 Nghị quyết24/05/2019  23/06/2019  
Quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/05/2019  22/06/2019  
Quy định một số khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2019  17/06/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2019  17/06/2019  
Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/04/2019  25/05/2019  
Hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/04/2019  25/05/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết25/04/2019  23/05/2019  
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2019  24/05/2019  
Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết24/04/2019  23/05/2019  
Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/04/2019  22/05/2019