Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc và kinh phí tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/02/2023  11/03/2023  
Dự thảo các nội dung quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị quyết17/01/2023  08/02/2023  
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình  Nghị quyết04/01/2023  02/02/2023  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Dương Nghị quyết09/11/2022  08/12/2022  
Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh Nghị quyết02/11/2022  01/12/2022  
Hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết02/11/2022  01/12/2022  
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết26/10/2022  24/11/2022  
Bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/10/2022  19/11/2022  
Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/10/2022  17/11/2022  
Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết17/10/2022  16/11/2022  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/10/2022  15/11/2022  
Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 – 2025  Nghị quyết14/10/2022  13/11/2022  
Quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/10/2022  13/11/2022  
Ban hành quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/10/2022  12/12/2022  
Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết13/10/2022  12/11/2022  
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/10/2022  12/11/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/10/2022  09/11/2022  
Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức (bao gồm công chức cấp xã), viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức; thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý  Nghị quyết20/09/2022  19/10/2022  
Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/09/2022  18/10/2022  
Quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện các hoạt động trong Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo trình tự thủ tục rút gọn Nghị quyết13/09/2022  30/09/2022  
Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/09/2022  12/10/2022  
​Hỗ trợ tiền cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết13/09/2022  12/10/2022  
Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết12/09/2022  11/10/2022  
Quy định mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 Nghị quyết12/09/2022  11/10/2022  
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nghị quyết09/09/2022  09/10/2022  
Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 – 2025  Nghị quyết05/09/2022  04/10/2022  
Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản; tiền ăn thêm lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết30/08/2022  29/09/2022  
Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Chủ tịch hội cấp xã và cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/08/2022  28/09/2022  
​Quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết23/08/2022  22/09/2022  
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/08/2022  15/09/2022