Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/01/2019  23/02/2019  
Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/12/2018  26/01/2019  
Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết20/11/2018  19/12/2018  
Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2018  08/11/2018  
Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Nghị quyết05/10/2018  05/11/2018  
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/10/2018  04/11/2018  
Bãi bỏ, hợp nhất, điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/09/2018  04/10/2018  
Chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương Nghị quyết30/08/2018  30/09/2018  
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện Nghị quyết23/08/2018  22/09/2018  
Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện Đề án theo Quyết định số 711-QĐ/TU Nghị quyết21/08/2018  21/09/2018  
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025  Nghị quyết26/07/2018  25/08/2018  
Quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mật trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/06/2018  03/07/2018  
Sửa đổi, bổ sung nội dung phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2018  16/06/2018  
Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/05/2018  15/06/2018  
Quy định về chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/05/2018  01/06/2018