Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện Nghị quyết23/08/2018  22/09/2018  
Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/08/2018  21/09/2018  
Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện Đề án theo Quyết định số 711-QĐ/TU Nghị quyết21/08/2018  21/09/2018  
Quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/08/2018  15/09/2018  
Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/08/2018  05/09/2018  
Ban hành quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 Quyết định01/08/2018  30/08/2018  
Ban hành quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/08/2018  30/08/2018  
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định26/07/2018  26/08/2018  
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025  Nghị quyết26/07/2018  25/08/2018  
Ban hành Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/07/2018  11/08/2018  
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/06/2018  26/07/2018  
Đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định26/06/2018  25/07/2018  
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/06/2018  19/07/2018  
Quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mật trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/06/2018  03/07/2018  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Quyết định29/05/2018  28/06/2018