Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/06/2018  19/07/2018  
Quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mật trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/06/2018  03/07/2018  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Quyết định29/05/2018  28/06/2018  
Quy định bố trí các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/05/2018  21/06/2018  
Sửa đổi, bổ sung nội dung phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2018  16/06/2018  
Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/05/2018  15/06/2018  
Quy định về chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/05/2018  01/06/2018  
Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/04/2018  26/05/2018  
Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Quyết định27/04/2018  27/05/2018  
Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định26/04/2018  10/05/2018  
Hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2018  23/05/2018  
Hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2018  23/05/2018  
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/04/2018  15/05/2018  
Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/04/2018  01/05/2018  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định11/04/2018  10/05/2018