Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  14/05/2024  27/05/2024  
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 26/04/2024  26/05/2024  
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 26/04/2024  26/05/2024  
Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế “Phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Quyết định23/04/2024  22/05/2024  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/04/2024  09/05/2024  
Nghị quyết Quy định chính sách trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn Nghị quyết27/03/2024  25/04/2024  
Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 Quyết định19/03/2024  17/04/2024  
Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/03/2024  12/04/2024  
Dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ Nghị quyết13/03/2024  11/04/2024  
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉn Quyết định13/03/2024  11/04/2024  
Quyết định ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định04/03/2024  02/04/2024  
Nghị quyết (NQ) sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghị quyết06/02/2024  06/03/2024  
Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/01/2024  29/02/2024  
Nghị quyết, Quyết định về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghị quyết27/01/2024  26/02/2024  
Danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/01/2024  22/02/2024  
Quyết định quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/01/2024  22/02/2024  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  18/01/2024  16/02/2024  
Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quyết định29/12/2023  27/01/2024  
Dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết06/12/2023  04/01/2024  
Dự thảo Quyết định về ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/11/2023  27/12/2023  
Dự thảo Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định28/11/2023  27/12/2023  
Dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/11/2023  20/12/2023  
Dự thảo Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2023  19/12/2023  
Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/11/2023  16/12/2023  
Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  Quyết định17/11/2023  16/12/2023  
Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết10/11/2023  09/12/2023  
Danh sách các cá nhân đề nghị xét công nhận các danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”  07/11/2023  22/11/2023  
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương Quyết định06/11/2023  05/12/2023  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Quyết định04/11/2023  03/12/2023  
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định02/11/2023  01/12/2023