Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/03/2019  20/04/2019  
Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/03/2019  05/04/2019  
Ban hành Quy định xét chọn Tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/03/2019  19/04/2019  
Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết18/03/2019  17/04/2019  
Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/03/2019  03/04/2019  
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/03/2019  30/03/2019  
Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định28/02/2019  28/03/2019  
Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/01/2019  23/02/2019  
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/01/2019  11/02/2019  
Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/01/2019  02/02/2019  
Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/12/2018  27/01/2019  
Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/12/2018  26/01/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định17/12/2018  16/01/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/11/2018  30/11/2018  
Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết20/11/2018  19/12/2018