Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định25/03/2020  24/04/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/03/2020  15/04/2020  
Quy định chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/03/2020  16/04/2020  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Quyết định12/03/2020  11/04/2020  
Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/03/2020  09/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Quyết định06/03/2020  05/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định04/03/2020  03/04/2020  
Quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội Nghị quyết03/03/2020  03/04/2020  
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương  Nghị quyết21/02/2020  21/03/2020  
Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/02/2020  04/03/2020  
Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “người có công đưa nghề mới về địa phương” Quyết định31/01/2020  29/02/2020  
Lấy ý kiến đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới 09/01/2020  08/02/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/01/2020  01/02/2020  
Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/12/2019  23/01/2020  
Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/11/2019  07/12/2019  
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/10/2019  30/11/2019  
Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  Quyết định29/10/2019  28/11/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020  Nghị quyết25/10/2019  23/11/2019  
Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/10/2019  21/11/2019  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định18/10/2019  17/11/2019  
Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 Nghị quyết16/10/2019  14/11/2019  
Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/10/2019  14/11/2019  
Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Nghị quyết09/10/2019  08/11/2019  
Chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/10/2019  03/11/2019  
Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/10/2019  02/11/2019  
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương Quyết định02/10/2019  30/10/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghị quyết30/09/2019  29/10/2019  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Quyết định30/09/2019  09/10/2019  
Ban hành đơn giá bổ sung cho các chương trình quan trắc 27/09/2019  26/10/2019  
Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/09/2019  26/10/2019  
Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  Nghị quyết26/09/2019  25/10/2019  
Quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/09/2019  18/10/2019  
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025  Nghị quyết13/09/2019  12/10/2019  
Ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  Nghị quyết12/09/2019  11/10/2019