Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định26/04/2018  10/05/2018  
Hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2018  23/05/2018  
Hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2018  23/05/2018  
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/04/2018  15/05/2018  
Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/04/2018  01/05/2018  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định11/04/2018  10/05/2018  
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/04/2018  02/05/2018  
Quy định một số mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/04/2018  01/05/2018  
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định19/03/2018  18/04/2018  
Quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/02/2018  07/03/2018  
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương Quyết định06/02/2018  05/03/2018  
Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022  Quyết định17/01/2018  17/02/2018  
Hỗ trợ chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/01/2018  10/02/2018  
Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/12/2017  29/01/2018  
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Quyết định20/12/2017  19/01/2018