Văn Bản Dự Thảo
Quyết định Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/05/2024  
Ngày kết thúc:
22/06/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý