Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 
Ngày bắt đầu:
23/05/2024  
Ngày kết thúc:
22/06/2024  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

 
Nội dung:

​Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.​

 
Danh sách Góp ý