Văn Bản Dự Thảo
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/05/2024  
Ngày kết thúc:
13/06/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý