Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ đặc thù hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thể thao tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/05/2024  
Ngày kết thúc:
10/06/2024  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ đặc thù hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thể thao tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ đặc thù hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thể thao tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý