Văn Bản Dự Thảo
Quyết định quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
07/05/2024  
Ngày kết thúc:
06/06/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý