Văn Bản Dự Thảo
Quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
07/05/2024  
Ngày kết thúc:
06/06/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

​Quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Danh sách Góp ý