Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế “Phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương” 
Ngày bắt đầu:
23/04/2024  
Ngày kết thúc:
22/05/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế “Phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

 
Nội dung:

​Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế “Phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”​

 
Danh sách Góp ý