Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/04/2024  
Ngày kết thúc:
09/05/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý