Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 
Ngày bắt đầu:
19/03/2024  
Ngày kết thúc:
17/04/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025

 
Nội dung:

​Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025​

 
Danh sách Góp ý