Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉn 
Ngày bắt đầu:
13/03/2024  
Ngày kết thúc:
11/04/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh.​

 
Nội dung:
 
Danh sách Góp ý