Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
Ngày bắt đầu:
13/03/2024  
Ngày kết thúc:
11/04/2024  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​​

 
Nội dung:
 
Danh sách Góp ý