Văn Bản Dự Thảo
Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/03/2024  
Ngày kết thúc:
12/04/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý