Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/03/2024  
Ngày kết thúc:
02/04/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quyết định ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý