Văn Bản Dự Thảo
Quyết định quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/01/2024  
Ngày kết thúc:
22/02/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
Quyết định quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

Quyết định quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý